ตรวจรับรองฟาร์ม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม


ตรวจรับรองฟาร์ม ในระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2564 นางภมรพรรณ ฉัตรภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจประเมินฟาร์ม ได้เข้าลงพื้นที่ ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมโดยเข้าร่วมประชุม และตรวจประเมินมาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรฐาน มกษ.7401-2562 ของกลุ่มเกษตรกรชมรมผู้เลี้ยงสัตว์น้ำคุณภาพตลาดจินดา และมีสมาชิกภายในกลุ่มจำนวน 26 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000      samutsongkram55@gmail.com   034-756625   034-756625