งานส่งมอบปะการังเทียมแก่ชาวประมง จังหวัดนราธิวาส จากการสนับสนุนงบประมาณของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับกรมประมง

 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

งานส่งมอบปะการังเทียมแก่ชาวประมง จังหวัดนราธิวาส จากการสนับสนุนงบประมาณของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับกรมประมง 

บทความหลัก

 เผยเเพร่: 2018-06-23  |   ข่าววันที่: 2018-06-21 |  อ่าน: 519 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณคลองน้ำแบ่ง ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กรมประมงโดยกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลร่วมกับ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการจัดพิธีส่งมอบปะการังเทียม จำนวน 3,880 แท่ง ซึ่งจัดวางในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง และตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ครอบคลุมพื้นที่กว่า 29,400 ไร่ ให้แก่ชาวประมงจังหวัดนราธิวาส เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ เป็นแหล่งการทำประมง สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับชาวประมงชายฝั่ง โดยมีนายอรุณชัย  พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้แทนอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน. และนายวิชาญ  อิงศรีสว่างเป็นผู้กล่าวรายงาน และในโอกาสนี้นายสุรพร  พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมงานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สถาบันศึกษา กรมประมง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องชาวประมง นอกจากนี้ได้ร่วมกันปล่อยลูกกุ้งแชบ๊วย จำนวน 3,000,000 ตัว ลูกปูม้าจำนวน 50,000 ตัว บริเวณคลองน้ำแบ่ง จังหวัดนราธิวาส


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • เอกสารเพื่อการเผยแพร่.. (2,594)  ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลงบประมาณมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มทษ.57-05-01และ มทษ.57-05-02.. (993) ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล กปม. 43-25-06.. (935) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ปีงบประมาณ 2562.. (840) พิกัดการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) แหล่งใหญ่ กรมประมง.. (764) กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง กรมประมงร่วมกับทหารเรือจัดพิธีส่งมอบปะการังเทียม ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังเทียมและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพ.. (758) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (729) กรมประมงร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จับมือพันธมิตร อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งอย่างยั.. (679) กิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล .. (638) ประชุมเรื่อง .. (614) การติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม).. (612) กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง จัดแสดงนิทรรศการโครงการ อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัต.. (532) คู่มือธนาคารไข่หมึก.. (530) งานส่งมอบปะการังเทียมแก่ชาวประมง จังหวัดนราธิวาส จากการสนับสนุนงบประมาณของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับกรมประมง.. (519) การฝึกอบรม เทคนิคในการดำเนินโครงการปะการังเทียมอย่างมีประสิทธิภาพให้กับคณะผู้แทนจากจังหวัดก่าเมา และจังหวัดเกียนยาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.. (491) พิธีมอบเงินสนับสนุน โครงการ “จัดสร้างปะการังเทียม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2560 จากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์.. (490) โครงการฝึกอบรม .. (487) ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล กปม. 49-15-04 และ กปม. 49-15-05.. (468) โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมง” รุ่นที่1.. (457) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง.. (422)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

     อาคารปลอดประสพชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900