ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)

 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) 

บทความหลัก

 เผยเเพร่: 2018-07-02  |   ข่าววันที่: 2018-07-02 |  อ่าน: 439 ครั้ง
 

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมปลาลัง ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมงภายใต้กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จัดประชุมภายในกลุ่มฯ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาและประมงทะเลทุกแห่ง เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล และติดตามผลการดำเนินงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ นำเสนอและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำพิกัดและฐานข้อมูลปะการังเทียม เพื่อให้การดำเนินงานเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • เอกสารเผยแพร่.. (2,944)  ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลงบประมาณมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มทษ.57-05-01และ มทษ.57-05-02.. (1,150) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ปีงบประมาณ 2562.. (1,128) ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล กปม. 43-25-06.. (1,084) กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง กรมประมงร่วมกับทหารเรือจัดพิธีส่งมอบปะการังเทียม ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังเทียมและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพ.. (835) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (834) กรมประมงร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จับมือพันธมิตร อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งอย่างยั.. (751) การติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม).. (716) กิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล .. (716) ประชุมเรื่อง .. (693)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

     อาคารปลอดประสพชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900