การติดตามสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ เดือนมีนาคม 2565


การติดตามสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ เดือนมีนาคม 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง