พิธีมอบเงินสนับสนุน เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ปี 2561 จากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

พิธีมอบเงินสนับสนุน เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ปี 2561 จากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-01-29  |   ข่าววันที่: 2018-01-29 |  อ่าน: 449 ครั้ง
 

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง โดย ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ได้รับมอบงบประมาณสนับสนุน จากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับติดตามประเมินผล การเนินงานการจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ภายใต้โครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” ปี 2561

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • เอกสารเผยแพร่.. (3,001)  ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลงบประมาณมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มทษ.57-05-01และ มทษ.57-05-02.. (1,182) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ปีงบประมาณ 2562.. (1,176) ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล กปม. 43-25-06.. (1,110) กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง กรมประมงร่วมกับทหารเรือจัดพิธีส่งมอบปะการังเทียม ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังเทียมและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพ.. (856) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (851) กรมประมงร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จับมือพันธมิตร อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งอย่างยั.. (765) การติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม).. (734) กิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล .. (728) ประชุมเรื่อง .. (709)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

     อาคารปลอดประสพชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900