ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านประมงระหว่างประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 3

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์


ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านประมงระหว่างประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตะพัดทอง กรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านประมงระหว่างประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 3 ผ่านการประชุมออนไลน์ทางไกลร่วมกับ Dr.Kaviphon Phouthavong Deputy Director-General เพื่อหารือความร่วมมือของทั้ง2 ประเทศเพื่อขับเคลื่อนโครงการด้านประมงที่สำคัญใน

3 โครงการ ได้แก่

1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

2.โครงการวิจัยร่วมด้านการเพาะพันธุ์ปลาพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์

3.ความร่วมมือด้านการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดฮังการี-ไทย เพื่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

#กรมประมง #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

#นายวิชาญอิงศรีสว่างรองอธิบดีกรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง....ประกาศ “ปิดอ่าวไทย ปี 2565”   1,856   กรมประมง เชิญเยาวชนไทยร่วมปลุกพลังมูเตลู กับกิจกรรมประกวดวาดภาพ    1,530  4 - 28 ก.พ. 2565 กรมประมง...เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เตือน ! ...  1,151  กรมประมง...ประกาศ “ฤดูน้ำแดง 2565” คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ ย้ำยังคงก...  1,145   กรมประมงย้ำ!!! กัลปังหา ดอกไม้ทะเล ปะการัง หอยมือเสือ“ห้ามค้า ห้ามเพาะ ห้ามครอบ...  990  กรมประมง...เตือนเกษตรกรเตรียมรับมือ “ภัยแล้ง”   973  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายหาราย...  944  ประชาสัมพันธ์ กรมประมง   884  กรมประมง...ออกประกาศ ! “ขยายเวลา” การหมดอายุหนังสืออนุญาต 14 เรื่อง จนถึง 31 มี...  681  กรมประมง... เปิดแล้ววันนี้ ร้าน Fisherman Shop@BangKhen   528


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900      prfisheries2563@gmail.com   025620569   025620569   แฟนเพจ