8 มิ.ย. 60 - สนับสนุนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

8 มิ.ย. 60 - สนับสนุนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-11  |   ข่าววันที่: 2017-06-08 |  อ่าน: 568 ครั้ง
 

8 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว เพื่อร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ โดยมอบให้กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน นำไปปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ ณ องค์การบริหารสวนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง


  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาน้ำจืดในประเทศไทย.. (36,503)  การจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (12,766) แผนผัง.. (3,302) ลงทะเบียนกุ้งก้ามแดง.. (2,383) ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,940) ประวัติธงไตรรงค์.. (1,809) ผังองค์กร.. (1,657) แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ และกำหนดเครื่องมือ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 256.. (1,420) 13 ธ.ค. 60 - ปล่อยปลารากกล้วย 3,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,396) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,372) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,372) ประวัติ.. (1,371) กรมประมงประสบความสำเร็จ เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดา.. (1,362) 8-9 พ.ย. 59 : โครงการธนาคารปลานิลฯ.. (1,264) 29 ธ.ค. 60 - สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,140) G-Chat.. (1,075) หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง.. (1,068) 8 ธ.ค. 59 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ อ.เมืองปาน.. (1,067) ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 49/2560.. (1,067) ชื่อหน่วยงานกรมประมงภาษาอังกฤษ.. (1,016)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

     103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000