23 ก.พ. 60 สัมภาษณ์ชาวประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

23 ก.พ. 60 สัมภาษณ์ชาวประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-02-27  |   ข่าววันที่: 2017-02-23 |  อ่าน: 648 ครั้ง
 

     23 กุมภาพันธ์ 2560  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว?น้ำในแม?น้ำ และแหล?งน้ำขนาดใหญ?ของไทย ประจําป?งบประมาณ 2560 โดยสัมภาษณ์ชาวประมง อำเภอแจ้ห่ม เพื่อเก็บข้อมูล, ชนิด และผลผลิตสัตว์น้ำ ในเขื่อนกิ่วคอหมา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

 103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000