23 ก.พ. 60 สนับสนุนพันธ์ุสัตว์น้ำ อ.เกาะคา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

23 ก.พ. 60 สนับสนุนพันธ์ุสัตว์น้ำ อ.เกาะคา 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-02-27  |   ข่าววันที่: 2017-02-23 |  อ่าน: 847 ครั้ง
 

     23 กุมภาพันธ์ 2560  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอเกาะคา สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว เพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ตามแผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ณ สระแปลกหน้า และอ่างเก็บน้ำแม่ยุบ   หมู่ 5 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

 103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000