ลงทะเบียนกุ้งก้ามแดง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

ลงทะเบียนกุ้งก้ามแดง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2016-11-24  |   ข่าววันที่: 2016-11-24 |  อ่าน: 2,339 ครั้ง
 

ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง สามารถขึ้นทะเบียนที่ สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทร. 054 265 056 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) 

เอกสารที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. รูปถ่ายบ่อเลี้ยงกุ้ง 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาน้ำจืดในประเทศไทย.. (35,162)  การจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (12,464) แผนผัง.. (3,238) ลงทะเบียนกุ้งก้ามแดง.. (2,339) ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,900) ประวัติธงไตรรงค์.. (1,768) ผังองค์กร.. (1,612) แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ และกำหนดเครื่องมือ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 256.. (1,378) 13 ธ.ค. 60 - ปล่อยปลารากกล้วย 3,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,370) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,345) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,345) ประวัติ.. (1,336) กรมประมงประสบความสำเร็จ เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดา.. (1,306) 8-9 พ.ย. 59 : โครงการธนาคารปลานิลฯ.. (1,198) 29 ธ.ค. 60 - สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,113) G-Chat.. (1,051) หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง.. (1,040) 8 ธ.ค. 59 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ อ.เมืองปาน.. (1,036) ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 49/2560.. (1,036) 11 เม.ย. 60 ตรวจสอบฟาร์มปลากระเบนสวยงาม.. (972)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

     103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000