ลงทะเบียนกุ้งก้ามแดง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

ลงทะเบียนกุ้งก้ามแดง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2016-11-24  |   ข่าววันที่: 2016-11-24 |  อ่าน: 2,134 ครั้ง
 

ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง สามารถขึ้นทะเบียนที่ สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทร. 054 265 056 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) 

เอกสารที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. รูปถ่ายบ่อเลี้ยงกุ้ง 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาน้ำจืดในประเทศไทย.. (30,098)  จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (10,771) แผนผัง.. (2,818) ลงทะเบียนกุ้งก้ามแดง.. (2,134) สิ่งที่ผู้ติดต่อขอซื้อพันธุ์สัตว์น้ำต้องทราบ.. (2,129) ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,700) ประวัติธงไตรรงค์.. (1,545) ผังองค์กร.. (1,407) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,259) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,259) 13 ธ.ค. 60 - ปล่อยปลารากกล้วย 3,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,259) ประวัติ.. (1,197) แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ และกำหนดเครื่องมือ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 256.. (1,196) 8-9 พ.ย. 59 : โครงการธนาคารปลานิลฯ.. (1,069) 29 ธ.ค. 60 - สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,010) G-Chat.. (965) กรมประมงประสบความสำเร็จ เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดา.. (954) หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง.. (931) 8 ธ.ค. 59 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ อ.เมืองปาน.. (930) ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 49/2560.. (917)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

     103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000