ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาน้ำจืดในประเทศไทย.. (38,387)  การจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (13,247) แผนผัง.. (3,420) ลงทะเบียนกุ้งก้ามแดง.. (2,443) ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,991) ประวัติธงไตรรงค์.. (1,873) ผังองค์กร.. (1,749) กรมประมงประสบความสำเร็จ เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดา.. (1,489) แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ และกำหนดเครื่องมือ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 256.. (1,484) ประวัติ.. (1,443) 13 ธ.ค. 60 - ปล่อยปลารากกล้วย 3,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,437) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,406) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,406) 8-9 พ.ย. 59 : โครงการธนาคารปลานิลฯ.. (1,367) 29 ธ.ค. 60 - สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,172) 8 ธ.ค. 59 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ อ.เมืองปาน.. (1,126) G-Chat.. (1,111) ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 49/2560.. (1,105) ชื่อหน่วยงานกรมประมงภาษาอังกฤษ.. (1,097) หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง.. (1,095)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

     103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000