ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาน้ำจืดในประเทศไทย.. (42,979)  การจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (14,086) แผนผัง.. (3,572) ลงทะเบียนกุ้งก้ามแดง.. (2,589) ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,083) ประวัติธงไตรรงค์.. (1,982) ผังองค์กร.. (1,933) กรมประมงประสบความสำเร็จ เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดา.. (1,672) แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ และกำหนดเครื่องมือ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 256.. (1,639) ประวัติ.. (1,546) 13 ธ.ค. 60 - ปล่อยปลารากกล้วย 3,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,493) 8-9 พ.ย. 59 : โครงการธนาคารปลานิลฯ.. (1,475) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,463) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,463) 29 ธ.ค. 60 - สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,246) G-Chat.. (1,237) 8 ธ.ค. 59 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ อ.เมืองปาน.. (1,198) ชื่อหน่วยงานกรมประมงภาษาอังกฤษ.. (1,192) หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง.. (1,176) ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 49/2560.. (1,165)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

     103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000