ออกสุ่มตัวอย่างปลา เพื่อศึกษาพัฒนาการของไข่ปลาในช่วงฤดูปลามีไข่ ในแม่น้ำปิง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

ออกสุ่มตัวอย่างปลา เพื่อศึกษาพัฒนาการของไข่ปลาในช่วงฤดูปลามีไข่ ในแม่น้ำปิง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-06-02  |   ข่าววันที่: 2018-05-30 |  อ่าน: 660 ครั้ง
 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 >> ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ออกสุ่มตัวอย่างปลาสร้อย ปลาตะเพียน และปลากดเหลือง เพื่อศึกษาพัฒนาการของไข่ปลาในช่วงฤดูปลามีไข่ (16 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2561) ในแม่น้ำปิง เขตจังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ “การติดตามผลสำเร็จของปรับปรุงประกาศกรมประมงเรื่อง การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีทำการประมง และเงื่อนไขในการทำประมง พ.ศ. 2561”


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาน้ำจืดในประเทศไทย.. (32,323)  จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (11,672) แผนผัง.. (2,999) สิ่งที่ผู้ติดต่อขอซื้อพันธุ์สัตว์น้ำต้องทราบ.. (2,287) ลงทะเบียนกุ้งก้ามแดง.. (2,233) ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,798) ประวัติธงไตรรงค์.. (1,645) ผังองค์กร.. (1,512) 13 ธ.ค. 60 - ปล่อยปลารากกล้วย 3,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,313) แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ และกำหนดเครื่องมือ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 256.. (1,303) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,300) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,300) ประวัติ.. (1,264) กรมประมงประสบความสำเร็จ เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดา.. (1,144) 8-9 พ.ย. 59 : โครงการธนาคารปลานิลฯ.. (1,142) 29 ธ.ค. 60 - สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,064) G-Chat.. (1,006) 8 ธ.ค. 59 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ อ.เมืองปาน.. (987) หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง.. (977) ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 49/2560.. (973)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

     103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000