สอนการเพาะพันธุ์ปลาสร้อยขาวและปลาตะเพียนขาว ด้วยชุด Mobile hatchery โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง


สอนการเพาะพันธุ์ปลาสร้อยขาวและปลาตะเพียนขาว ด้วยชุด Mobile hatchery โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง วันที่ 28–30 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง มอบหมายให้นายจิระ แก้วหวาน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง ปฏิบัติงานโครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ตามแผนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมง ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน โดยสอนการเพาะพันธุ์ปลาสร้อยขาวและปลาตะเพียนขาว ด้วยชุด Mobile hatchery ให้กับคณะกรรมการอ่างเก็บน้ำ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ และร่วมกันปล่อยลูกตุ้มที่ได้จากการเพาะพันธุ์ จำนวน 200,000 ตัว บริเวณอ่างเก็บน้ำฯ พร้อมทั้งมอบลูกตุ้มให้แก่ชุมชนในพื้นที่ จำนวน 4 ชุมชน จากนั้น รวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ต้นน้ำโครงการและแม่น้ำสาขา มาเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง ครั้งที่ 13 (18 กรกฎาคม 2565)    182   ปฏิบัติงานติดตามสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน...  140  ปล่อยพันธุ์ปลา ณ อ่างเก็บน้ำแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเม...  135  ปล่อยพันธุ์ปลาพื้นถิ่น จำนวน 2,040 ตัว   126  ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 153,000 ตัว พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉ...  125  ปฏิบัติงานติดตามสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึงอันเนื่อ...  114  หน่วยงานกรมประมงจังหวัดลำปางร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ...  99  ปล่อยพันธุ์ปลาเลียหิน จำนวน 2,000 ตัว กิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำถิ่น ...  90  ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามม...  83  โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย    71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

     103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000    lpg-fisheries@hotmail.com   054 825 594-5   054 825 595   แฟนเพจ