ตรวจประเมินฟาร์มฯ ประจำเดือนธันวาคม 2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

ตรวจประเมินฟาร์มฯ ประจำเดือนธันวาคม 2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-12-14  |   ข่าววันที่: 2017-12-12 |  อ่าน: 360 ครั้ง
 

วันที่ 1, 6-8 และ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 >> เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ดำเนินงานกิจกรรมตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำเดือนธันวาคม 2560 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ, อำเภอเกาะคา, อำเภอเสริมงาม, อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาน้ำจืดในประเทศไทย.. (31,360)  จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (11,345) แผนผัง.. (2,911) สิ่งที่ผู้ติดต่อขอซื้อพันธุ์สัตว์น้ำต้องทราบ.. (2,223) ลงทะเบียนกุ้งก้ามแดง.. (2,189) ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,752) ประวัติธงไตรรงค์.. (1,602) ผังองค์กร.. (1,471) 13 ธ.ค. 60 - ปล่อยปลารากกล้วย 3,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,295) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,282) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,282) แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ และกำหนดเครื่องมือ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 256.. (1,258) ประวัติ.. (1,239) 8-9 พ.ย. 59 : โครงการธนาคารปลานิลฯ.. (1,109) กรมประมงประสบความสำเร็จ เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดา.. (1,071) 29 ธ.ค. 60 - สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,043) G-Chat.. (988) 8 ธ.ค. 59 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ อ.เมืองปาน.. (967) ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 49/2560.. (954) หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง.. (952)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

     103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000