ประวัติ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

ประวัติ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2016-12-28  |   ข่าววันที่: 2016-12-28 |  อ่าน: 1,332 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

สถานที่ตั้ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ตั้งอยู่บริเวณนิคมสร้างตนเองกิ่วลม  ถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม
หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดลำปาง 20 กิโลเมตร

ประวัติ

เดิมพื้นที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปางเป็นพื้นที่ในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งกรมชลประทานได้ขอพื้นที่ดังกล่าวเพื่อใช้ในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมมีเนื้อที่ 40 ไร่  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2526  แต่กรมชลประทานไม่ใช้พื้นที่ดังกล่าว  กรมประมงจึงได้ขอใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2530 โดยมีการรับมอบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 โดยประมงจังหวัดลำปางเป็นตัวแทนกรมประมงรับมอบจากผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกิ่วลมตัวแทนประชาสงเคราะห์  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2531 กองโครงการและวิศวกรรมประมง ได้แจ้งให้สำนักงานประมงจังหวัดลำปางทราบว่า ที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างสถานีฯ ควรจะมีเนื้อที่ประมาณ 95 ไร่ สำนักงานประมงจังหวัดลำปางจึงได้ประสานงานขอพื้นที่เพิ่มเติมจากกรมประชาสงเคราะห์ โดยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2532 ได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่เพิ่มเติมอีก 35 ไร่  ทำให้มีพื้นที่สำหรับก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง จำนวน 75 ไร่

ทำเนียบผู้บริหาร

หัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดลำปาง

นายยงยุทธ   อุนากรสวัสดิ์ พ.ศ. 2535 - 2539
นายธงชัย ธรรมเสฐียร พ.ศ. 2539 - 2545
นายอุดมชัย อาภากุลอนุ พ.ศ. 2545 - 2549
นายอาคม ชุมธิ พ.ศ. 2549 - 2554

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

นายอาคม ชุ่มธิ พ.ศ. 2554 - 2555
นายสมโภชน์ เต็มเปี่ยม พ.ศ. 2555 - 2558
นายอรรถพล โลกิตสถาพร พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาน้ำจืดในประเทศไทย.. (35,059)  การจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (12,421) แผนผัง.. (3,233) ลงทะเบียนกุ้งก้ามแดง.. (2,337) ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,899) ประวัติธงไตรรงค์.. (1,765) ผังองค์กร.. (1,609) แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ และกำหนดเครื่องมือ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 256.. (1,377) 13 ธ.ค. 60 - ปล่อยปลารากกล้วย 3,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,367) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,342) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,342) ประวัติ.. (1,332) กรมประมงประสบความสำเร็จ เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดา.. (1,301) 8-9 พ.ย. 59 : โครงการธนาคารปลานิลฯ.. (1,196) 29 ธ.ค. 60 - สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,108) G-Chat.. (1,050) หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง.. (1,040) 8 ธ.ค. 59 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ อ.เมืองปาน.. (1,036) ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 49/2560.. (1,035) 11 เม.ย. 60 ตรวจสอบฟาร์มปลากระเบนสวยงาม.. (972)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

     103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000