เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดาเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดาเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-05-17  |   ข่าววันที่: 2021-05-14 |  อ่าน: 192 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดาเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ฯ เริ่มเพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดาซึ่งเป็นปลาชุดแรกของปี 2564 ได้แล้ว โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ที่ได้รับมอบมาจากกลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำชุมชนบ้านทาดง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 10 และ 25 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนี้ถือว่าสามารถเพาะพันธุ์ได้เร็วกว่าทุกปี มีอัตราการปฏิสนธิสูงถึง 94 เปอร์เซนต์ และเมื่ออนุบาลลูกปลาจนแข็งแรงสามารถหาอาหารกินได้เองแล้วจะนำลูกปลาชุดนี้ปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป ซึ่งคาดว่าจะได้ลูกปลารากกล้วยจินดาจากการเพาะพันธุ์ครั้งนี้ 4,000 – 5,000 ตัว ทั้งนี้การเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่นเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินั้นถือเป็นนโยบายหลักของกรมประมง ที่ดำเนินการภายใต้แผนฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ เป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงความหลากหลายและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศแหล่งน้ำให้มีทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 700,000 ตัว โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเ... (240)   ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว ปลาสวาย และปลากาดำ รวมจำนวน 600,000 ตัว ณ เ... (188)  รวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่น หายาก ใกล้สูญพัน... (164)  กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ ประจำปี 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  (155)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 112,200 ตัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ณ อ่างเก็บน้... (148)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชดำร... (132)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชดำร... (130)  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิม... (124)  ปล่อยพันธุ์ปลาดุกอุย จำนวน 10,000 ตัว และพันธุ์ปลาแก้มช้ำ จำนวน 4,000 ตัว พื้นที... (104)  ปล่อยพันธุ์ปลา กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ แม่น้ำวัง บ... (75)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

     103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000