เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดาเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง


เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดาเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดาเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ฯ เริ่มเพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดาซึ่งเป็นปลาชุดแรกของปี 2564 ได้แล้ว โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ที่ได้รับมอบมาจากกลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำชุมชนบ้านทาดง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 10 และ 25 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนี้ถือว่าสามารถเพาะพันธุ์ได้เร็วกว่าทุกปี มีอัตราการปฏิสนธิสูงถึง 94 เปอร์เซนต์ และเมื่ออนุบาลลูกปลาจนแข็งแรงสามารถหาอาหารกินได้เองแล้วจะนำลูกปลาชุดนี้ปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป ซึ่งคาดว่าจะได้ลูกปลารากกล้วยจินดาจากการเพาะพันธุ์ครั้งนี้ 4,000 – 5,000 ตัว ทั้งนี้การเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่นเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินั้นถือเป็นนโยบายหลักของกรมประมง ที่ดำเนินการภายใต้แผนฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ เป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงความหลากหลายและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศแหล่งน้ำให้มีทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง ครั้งที่ 12    226   สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 70,000 ตัว ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเ...  206  ปล่อยพันธุ์ปลากระแห จำนวน 100,000 ตัว ซึ่งเพาะพันธุ์จากพ่อแม่พันธุ์ที่ได้รวบรวมจ...  156  สนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน ๓๐๐,๒๙๙ ตัว ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกต้นไม้และพัฒ...  152  สอนการเพาะพันธุ์ปลาสร้อยขาวและปลาตะเพียนขาว ด้วยชุด Mobile hatchery โครงการอ่างเ...  147  ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 500,000 ตัว โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิ...  137  ต้อนรับนายประพันธ์  ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผ...  124  ปล่อยพันธุ์ปลารากกล้วยหน้ายาว และปลารากกล้วยจินดา รวมจำนวน 2,000 ตัว ณ แม่น้ำวัง...  119  ปฏิบัติงานติดตามสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหว...  117  ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง ครั้งที่ 13 (18 กรกฎาคม 2565)    116


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

     103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000    lpg-fisheries@hotmail.com   054 825 594-5   054 825 595   แฟนเพจ