จังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานกรมประมงจังหวัดระยอง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง เทศบาลตำบลบ้านเพ และสำนักงานพัฒนาชุมชนระยอง จัดกิจกรรม "ปล่อยหอยหวานสานความรัก"

 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง


จังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานกรมประมงจังหวัดระยอง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง เทศบาลตำบลบ้านเพ และสำนักงานพัฒนาชุมชนระยอง จัดกิจกรรม "ปล่อยหอยหวานสานความรัก"  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

     ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150      fpo-rayong@dof.in.th   038-694094   038-694094   แฟนเพจ