จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปประมงพื้นบ้านจังหวัดระยอง กิจกรรม Fisherman Market

 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง


จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปประมงพื้นบ้านจังหวัดระยอง กิจกรรม Fisherman Market วันที่ 21 มกราคม 2565 นายเสรี  เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง นำสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปประมงพื้นบ้านจังหวัดระยองร่วมจำหน่ายและประชาสัมพันธ์สู่ผู้บริโภค กิจกรรม Fisherman Market ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร์(ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ณ ตลาดจำหน่ายสินค้า กรมประมง เกษตรกลางบางเขน

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

     ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150      fpo-rayong@dof.in.th   038-694094   038-694094   แฟนเพจ