ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดระยอง

 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง


ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดระยอง วันที่ 17 มกราคม 2565 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดระยอง จำนวน 5 ราย ในพื้นที่อำเภอปลวกแดง พบว่า

สำนักงานประมงจังหวัดระยองตรวจวัดปลการเจริญเติบโตของปลานิล พบว่า

- น้ำหนักเฉลี่ย 71.87 กรัม

- ความยาวลำตัวเฉลี่ย 14.8 ซม.

บางรายมีการจับผลผลิตไปแล้ว และมีการปล่อยพันธุ์ปลาชนิดอื่นๆ เช่น ปลาดุก ปลานิลแดง เพิ่มเติม โดยแนะนำให้ทำฟางหมักเพื่อสร้างอาหารธรรมชาติตลอดระยะเวลาการเลี้ยง

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

     ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150      fpo-rayong@dof.in.th   038-694094   038-694094   แฟนเพจ