ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดระยอง

 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง


ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดระยอง วันที่ 17 มกราคม 2565 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดระยอง จำนวน 5 ราย ในพื้นที่อำเภอปลวกแดง พบว่า

สำนักงานประมงจังหวัดระยองตรวจวัดปลการเจริญเติบโตของปลานิล พบว่า

- น้ำหนักเฉลี่ย 71.87 กรัม

- ความยาวลำตัวเฉลี่ย 14.8 ซม.

บางรายมีการจับผลผลิตไปแล้ว และมีการปล่อยพันธุ์ปลาชนิดอื่นๆ เช่น ปลาดุก ปลานิลแดง เพิ่มเติม โดยแนะนำให้ทำฟางหมักเพื่อสร้างอาหารธรรมชาติตลอดระยะเวลาการเลี้ยง

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการในสังกัด จำ...  438   สำนักงานประมงจังหวัดระยอง จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มประมงพื้นบ้าน กิจกรรม F...  306  จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปประมงพื้นบ้านจังหวัดระยอง กิจกรรม Fisherman Mark...  265  จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน ในกิจกรรม Fisherman Market    262  ปล่อยปูทะเลเพื่อฟื้นฟูสู่ธรรมชาติชายฝั่งทะเลระยอง   243  ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเก...  230  ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มชุมชนประมงเพ แนะนำการจัดทำธนาคารปูไข่/หอย/หมึก เพื่อการ...  229  ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรม...  211  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงจ.ระยอง    179  สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม 2564 ครั้งที่ 12/2564    173


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

     ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150      fpo-rayong@dof.in.th   038-694094   038-694094   แฟนเพจ