ออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 1/2565

 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง


ออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 1/2565 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 1/2565 โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี โดยคลินิกประมงมีกิจกรรมดังนี้

  • จัดนิทรรศการสินค้าประมงพื้นบ้าน “Fisherman Market” พร้อมจัดจำหน่ายในงาน ตามโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค
  • มอบพันธุ์ปลากินพืชให้แก่เกษตรกรและปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ จำนวน 30,000 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

ณ ศาลาอเนกประสงค์ โรงเรียนหนองตะแบก ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

     ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150      fpo-rayong@dof.in.th   038-694094   038-694094   แฟนเพจ