ตรวจติดตามประเมินผลการเติบโตปลานิล ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดระยอง

 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง


ตรวจติดตามประเมินผลการเติบโตปลานิล ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดระยอง      วันที่ 20 ธันวาคม 2564 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ตรวจติดตามประเมินผลการเติบโตปลานิล ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดระยอง ปล่อยปลาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 64 จำนวน 4 ราย ในพื้นที่อำเภอบ้านค่าย พบว่า

- น้ำหนักเฉลี่ย  41.25 กรัม

- ความยาวลำตัวเฉลี่ย 11.48 ซม.

แต่ยังไม่มีการจับผลผลิต และได้มีการแนะนำให้มีการทำฟางหมักเพื่อสร้างอาหารธรรมชาติตลอดระยะเวลาการเลี้ยง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

     ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150      fpo-rayong@dof.in.th   038-694094   038-694094   แฟนเพจ