สำนักงานประมงจังหวัดระยอง มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเรือประมงที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย

 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง


สำนักงานประมงจังหวัดระยอง มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเรือประมงที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเรือประมงที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย โดยกรมประมงได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือตามระเบียบกรมประมง เป็นเงินรวม 265,000 บาท จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. เรือประมง โชคเจริญวศิน 2 เจ้าของเรือ นายวศิน เจริญพานิช จำนวนเงิน 115,000 บาท

2. เรือประมง ทรัพย์โสภณ 1 เจ้าของเรือ นางสุวลัย ประเสริฐดี จำนวนเงิน 95,000 บาท

3. เรือประมง อินทรีบูรพา 444  เจ้าของเรือ นายอำนาจ ยังมี จำนวนเงิน 30,000 บาท

4. เรือประมง โชคแคทรียา เจ้าของเรือ นายปรีดา สุวรรณฉิม จำนวนเงิน 25,000 บาท

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

     ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150      fpo-rayong@dof.in.th   038-694094   038-694094   แฟนเพจ