วันที่ 25 ตุลาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดระยองจัดกิจกรรม ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง


วันที่ 25 ตุลาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดระยองจัดกิจกรรม ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายเสรี  เรือนหล้า ประมงจังหวัด/หน่วยงานกรมประมง จังหวัดระยอง/นายกสมาคมประมงสุนทรภู่ ร่วมกันจัดกิจกรรม ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล ตามนโยบาย รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) โดยจัดปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 200,000 ตัว บริเวณอ่าวมะขามป้อม ต.กร่ำ อ.แกลง และปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 400,000 ตัว บริเวณอ่างเก็บน้ำประแสร์ ต.ซำฆ้อ อ.เขาชะเมา?จ.ระยอง?โดยมีท่านนพ.บัญญัติ  เจตนจันท์ เลขานุการคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (ส.ส.ระยอง) เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิ...  872   โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎรา...  213  พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ งานมหกรรมเล่าขานตำ...  185  มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาใน...  167  ประชาสัมพันธ์การห้ามเพาะเลี้ยงปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   161  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ...  134  การเสวนาพลังงานสะอาด วิถีประมง   113  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง ชายฝั่ง ประจำปี 2565   64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

     ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150      fpo-rayong@dof.in.th   038-694094   038-694094   แฟนเพจ