สำนักงานประมงจังหวัดระยอง จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อสนับสนุนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ จังหวัดระยอง

 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง


สำนักงานประมงจังหวัดระยอง จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อสนับสนุนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ จังหวัดระยอง วันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อสนับสนุนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ จังหวัดระยอง ตามงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากหลักสูตร การเลี้ยงปลาน้ำจืดและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด/เทคนิคการเลี้ยงปลาการป้องกันและรักษาโรค/การผลิตอาหารปลาและสร้างอาหารธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงปลา/สาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 6 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

     ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150      fpo-rayong@dof.in.th   038-694094   038-694094   แฟนเพจ