ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง


ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565

- เกษตรกรหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ สามารถส่งแบบบันทึกบุคคลเข้ารับสรรหาฯ ได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564

ทาง E-mail : paco_ryg@opsmoac.go.th

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

     ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150      fpo-rayong@dof.in.th   038-694094   038-694094   แฟนเพจ