ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง


ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565

- เกษตรกรหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ สามารถส่งแบบบันทึกบุคคลเข้ารับสรรหาฯ ได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564

ทาง E-mail : paco_ryg@opsmoac.go.th

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการในสังกัด จำ...  370   จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้านตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   323  พิธีทำลายเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย(ลอบพับ) จำนวน 2,500 ชุด   308  สำนักงานประมงจังหวัดระยอง มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเรือประมงที่ได้รับความเสียหายจา...  281  สำนักงานประมงจังหวัดระยอง จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มประมงพื้นบ้าน กิจกรรม F...  261  จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน ในกิจกรรม Fisherman Market    215  ปล่อยปูทะเลเพื่อฟื้นฟูสู่ธรรมชาติชายฝั่งทะเลระยอง   208  ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเก...  192  จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปประมงพื้นบ้านจังหวัดระยอง กิจกรรม Fisherman Mark...  190  กรมประมงเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว   189

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

     ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150      fpo-rayong@dof.in.th   038-694094   038-694094   แฟนเพจ