ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2561 (ปักษ์แรก)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2561 (ปักษ์แรก) 

ข่าวประชาสัมพันธ์


-วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ออกปฏิบัติงานสุ่มชั่ง-วัดขนาดปลา ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 7 ชนิด ตามโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลจับสัตว์น้ำ (MSY)

-วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา (นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์) ร่วมกับส่วนราชการภายในจังหวัด จัดกิจกรรม วันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา อย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุขให้แก่เรา” มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 1,370 คน ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายวิเชียร จันทรโณทัย) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

-วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ออกตรวจรับรองฟาร์ม ตามมาตรฐาน GAP กุ้งก้ามแดง จำนวน 1 ราย  พื้นที่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

-วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้ออกตรวจประเมินฟาร์ม Safety level ต่ออายุ จำนวน 14 ราย   พื้นที่ หมู่ 5 ตำบลธารละหลอด และ หมู่ 6 ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

-วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ออกปฏิบัติงานสุ่มชั่ง-วัดขนาดปลา ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 7 ชนิด ตามกิจกรรมการประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจืด ด้วยการประเมินค่าผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY)

-วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้ออกตรวจประเมินฟาร์ม Safety level ต่ออายุ จำนวน 10 ราย   และตรวจติดตามฟาร์ม Safety level จำนวน 7 ราย พื้นที่ หมู่ 10 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

-วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรม"อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ได้สนับสนุนพันธุ์ปลา เพื่อปล่อยในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 50 ถุง

-วันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้ออกตรวจติดตามฟาร์ม Safety level รายเดิม จำนวน 52 ราย พื้นที่ อำเภอพระทองคำ,โนนไทย,โนนสูง,ด่านขุนทด,สีคิ้ว และ สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

-วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้ออกตรวจประเมินเกษตรกรตามมาตรฐาน GAP ปลานิล จำนวน 6 ฟาร์ม และตรวจติดตามฟาร์ม Safety level จำนวน 10 ราย พื้นที่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000    if-korat@hotmail.com   0-4493-3581,0-4493-3582   0-4493-3581,0-4493-3582   แฟนเพจ