ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ปักษ์แรก)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ปักษ์แรก) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-02-18  |   ข่าววันที่: 2019-02-18 |  อ่าน: 134 ครั้ง
 

-วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เข้าตรวจประเมินฟาร์มใหม่ Safety level จำนวน 9 ราย พื้นที่อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ฟาร์ม GAP ปลาน้ำจืดอื่นๆ จำนวน 1 ราย และรับคำขอการรับรองมาตรฐาน GAP ปลานิล  จำนวน 1 ราย พื้นที่อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าตรวจติดตามฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐาน Safety level จำนวน 10 ราย พื้นที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

-วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้ออกติดตามฟาร์ม Safety level   อำเภอบ้านเหลื่อม และอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 16 ราย

-วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2562 ณ หอประชุมอำเภอพระทองคำ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 50,000 ตัว

-วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ออกปฏิบัติงานสุ่มชั่ง-วัดขนาดปลา และเก็บข้อมูลผลจับสัตว์น้ำ ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (12,207)  ประวัติของหน่วยงาน.. (2,905) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (ปักษ์หลัง).. (1,152) ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,004) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 มิถุนายน 2560.. (711) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (ปักษ์แรก).. (658) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2561 (ปักษ์แรก).. (650) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 กันยายน 2560.. (533) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 สิงหาคม 2560.. (527) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ปักษ์แรก).. (507) ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 31 มีนาคม 2560.. (494) ภารกิจ อำนาจหน้าที่.. (479) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ พฤศจิกายน 2560 (ปักษ์หลัง).. (457) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 15-31 ตุลาคม 2560.. (455) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (ปักษ์หลัง).. (451) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2561 (ปักษ์หลัง).. (435) กรมประมง...เตรียมแผนคุมภัยแล้ง ปี 63 หวั่น!! น้ำน้อย แล้งลากยาว เสี่ยงกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังพร้อมรับมือ.. (434) แบนเนอร์.. (428) ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 เมษายน 2560.. (401) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (ปักษ์แรก).. (392)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000