ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2561 (ปักษ์หลัง)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2561 (ปักษ์หลัง) 

ข่าวประชาสัมพันธ์


-วันที่ 19 กันยายน 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง แก่เกษตรกร กลุ่ม A B C (รายเดิม) ปี 2560 เกษตรกรอำเภอโนนไทย จำนวน 129 ราย สนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน 134,500 ตัว และเกษตรกรอำเภอพระทองคำ 42 ราย สนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน 44,500 ตัว ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

-วันที่ 20 กันยายน 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง แก่เกษตรกร กลุ่ม ABC (รายเดิม) ปี 2560 เกษตรกรอำเภอขามสะแกแสง จำนวน 40 ราย สนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน 46,000 ตัว และเกษตรกรอำเภอโนนแดง 26 ราย สนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน 29,500 ตัว ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

-วันที่ 20 กันยายน 2561 โดยมีนางนัยนา ทีฆะ นักวิชาการประมงชำนาญการ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2561

-วันที่ 25 กันยายน 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง แก่เกษตรกร กลุ่ม A B C (รายเดิม) ปี 2560 เกษตรกรอำเภอเสิงสาง จำนวน 97 ราย สนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน 129,000 ตัว และเกษตรกรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 78 ราย สนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน 81,500 ตัว ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

-วันที่ 26 กันยายน 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง แก่เกษตรกร กลุ่ม A B C (รายเดิม) ปี 2560 เกษตรกรอำเภอด่านขุนทด จำนวน 433 ราย สนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน 505,000 ตัว ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000    if-korat@hotmail.com   0-4493-3581,0-4493-3582   0-4493-3581,0-4493-3582   แฟนเพจ