เชื่อมโยงสินค้าแปลงใหญ่ปลานิล

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

เชื่อมโยงสินค้าแปลงใหญ่ปลานิล 

งานกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-05-07  |   ข่าววันที่: 2018-05-05 |  อ่าน: 207 ครั้ง
 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 นางอภิญญา  เรณูนวล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมงได้รับมอบหมายจากประมงจังหวัดให้พาเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ปลานิล ปี ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๑ นำสินค้าแปรรูป ใส้อั่วปลานิล ปลานิลแดดเดียว นิลยอพริกไทยดำ คั่วกลิ้งปลานิลฯ เข้าร่วมงานเชื่อมโยงตลาดแปลงใหญ่  ในงาน “มหกรรมนัดพบแรงงาน 2018 จังหวัดชลบุรี” โดยตำรวจเอกอำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเป็นประธาน ณ ลานอเนกประสงค์ อมตะซิตี้ และนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • แจ้งประกอบการกิจการโรงงาน ตามกฎหมายประมง.. (1,010)  ตั้งศูนย์จดทะเบียนและออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook) จังหวัดชลบุรี.. (910) อ่างคลองหลวง.. (806) แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้นายจ้างยื่นคำขอบัญชีรายชื่อความต้องการการจ้างแรงงานต่างด้าว ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 256.. (789) การยื่นขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์รอบปี 2561 -2562.. (776) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่จังหวัดชลบุรี.. (715) ร่วมพิธีการวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐.. (715) อบรมการแปรรูป สมาชิกแปลงใหญ่ ๖๑.. (706) กุ้งก้ามแดง.. (676) สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีได้รับเกียรติบัติเป็นหน่วยงานที่ให้บริการในการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์.. (645) การดำเนินการมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่ต้องการเลี้ยงให้กรมประมง.. (640) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ.. (635) ปล่อยกุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ.. (562) รับแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (519) ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี เรื่อง การยกเลิกหนังสือรับรองความจำเป็น การขนส่งสินค้าผลผลิตด้านการประมงข้ามจังหวัด ภายใต้สถานการณ์ การระบาดข.. (474) กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต.. (425) ประชุมการตรวจติดตามงานภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (412) กิจกรรมการบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงาน.. (410) หลักเกณฑ์และแบบคำขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอการเปลี่ยนประเภทเรือ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือ.. (405) การขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ 2.. (391)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000