พิธีวางพวงมาลาถวายศักการะ เนื่องในวันคล้ายสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

พิธีวางพวงมาลาถวายศักการะ เนื่องในวันคล้ายสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

งานพิธีการ

 เผยเเพร่: 2018-04-25  |   ข่าววันที่: 2018-04-25 |  อ่าน: 339 ครั้ง
 

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ นางสาวมัทนา  นานยะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจากประมงจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายศักการะ เนื่องในวันคล้ายสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายเชาวลิตร  แสงอุทัย เป็นประธานในพิธีและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดชลบุรีร่วมพิธีอย่างคับคั่ง


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • แจ้งประกอบการกิจการโรงงาน ตามกฎหมายประมง.. (1,406)  แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้นายจ้างยื่นคำขอบัญชีรายชื่อความต้องการการจ้างแรงงานต่างด้าว ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 256.. (1,137) ตั้งศูนย์จดทะเบียนและออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook) จังหวัดชลบุรี.. (1,110) อ่างคลองหลวง.. (1,022) ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี เรื่อง การยกเลิกหนังสือรับรองความจำเป็น การขนส่งสินค้าผลผลิตด้านการประมงข้ามจังหวัด ภายใต้สถานการณ์ การระบาดข.. (1,012) การยื่นขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์รอบปี 2561 -2562.. (976) กรมประมง  เปิดให้ขอสินเชื่อ"โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง".. (941) อบรมการแปรรูป สมาชิกแปลงใหญ่ ๖๑.. (917) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่จังหวัดชลบุรี.. (903) กุ้งก้ามแดง.. (856) ร่วมพิธีการวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐.. (839) ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินการและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงาน และออกหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) เล่มสีเหลือง.. (832) การดำเนินการมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่ต้องการเลี้ยงให้กรมประมง.. (823) สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีได้รับเกียรติบัติเป็นหน่วยงานที่ให้บริการในการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์.. (817) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ.. (791) โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง สำหรับเรือประมงพาณิชย์ และเรือพื้นบ้าน .. (788) ปล่อยกุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ.. (776) รับแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (730) ขอยกเลิกการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเทคนิคการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมสัตว์.. (656) เรื่องข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป้นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตาม   มาตรา 77 แห่งพระราชกำหนด.. (648)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000