อ่างคลองหลวง 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ดำเนินงานมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่ทราบ

ถึงข้อกฎหมายการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำร่วมกัน บริเวณอำเภอเกาะจันทร์ และอำเภอบ่อทอง ซึ่งมีพื้นที่

ติดต่อกับอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร พร้อมเฝ้าระวังผู้กระทำความผิดกฎหมาย ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ขอเรียนเชิญสั่งจองเช่าบูชาพระพุทธรูปปางขอฝนประทับยืน(พระปางคันธารราษฎร์)    256   โครงการ fisherman shop@chonburi  ในงานกลุ่มเวทีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง ...  226  ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชกา...  217  แนวทางการปฏิบัติ “การเพิ่มนายจ้าง ในหนังสือคนประจำเรือ”   211  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ   200  กรมประมงขอแจ้งการขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง ...  191  เรียน ผู้ประกอบการ ตามที่กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได...  160  ประชาสัมพันธ์การขอรับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเกษตรกรรมยั่งยื...  157  ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...  155  โครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...  155


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000    fpo-chonburi@dof.in.th   038398049   038398050   แฟนเพจ