ผู้ตรวจ ตรวจราชการ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้ตรวจราชการกรมประมง นายจุฬ สินชัยพานิช ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม

 มอบหลักการทำงานตามเป้าหมายโครงการสำคัญเร่งด่วนของกระทรวง (กระดาษ A4 ) และแนวทาง ต่อ เติม แต่ง ของที่ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กับหน่วยงานสังกัดกรมประมง   หน่วยงานที่เข้าร่วมได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี, ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี,  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 7 ชลบุรี (บางพระ), ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี, หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชลบุรี,  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงชลบุรี (PIPO) พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการประสานการทำงานของ FC  และการขับเคลื่อนกิจกรรมตาม พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ fisherman shop@chonburi  ในงานกลุ่มเวทีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง ...  305   กรมประมงขอแจ้งการขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง ...  290  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด  จังหวัดชลบุรี ...  229  ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...  218  ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี   208  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2565/66   200  โครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...  194  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสม...  180  แจ้งเกษตรกร ชาวประมง และผู้ประกอบธุรกิจ "เรื่อง การแอบอ้างเพื่อรับการสนับสนุนการ...  148  ประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ครั้งที่ 1/2566   136


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000    fpo-chonburi@dof.in.th   038398049   038398050   แฟนเพจ