ผู้ตรวจ ตรวจราชการ

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจ ตรวจราชการ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-03-29  |   ข่าววันที่: 2018-03-28 |  อ่าน: 348 ครั้ง
 

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้ตรวจราชการกรมประมง นายจุฬ สินชัยพานิช ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม

 มอบหลักการทำงานตามเป้าหมายโครงการสำคัญเร่งด่วนของกระทรวง (กระดาษ A4 ) และแนวทาง ต่อ เติม แต่ง ของที่ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กับหน่วยงานสังกัดกรมประมง   หน่วยงานที่เข้าร่วมได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี, ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี,  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 7 ชลบุรี (บางพระ), ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี, หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชลบุรี,  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงชลบุรี (PIPO) พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการประสานการทำงานของ FC  และการขับเคลื่อนกิจกรรมตาม พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • แจ้งประกอบการกิจการโรงงาน ตามกฎหมายประมง.. (1,397)  แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้นายจ้างยื่นคำขอบัญชีรายชื่อความต้องการการจ้างแรงงานต่างด้าว ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 256.. (1,133) ตั้งศูนย์จดทะเบียนและออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook) จังหวัดชลบุรี.. (1,109) อ่างคลองหลวง.. (1,017) ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี เรื่อง การยกเลิกหนังสือรับรองความจำเป็น การขนส่งสินค้าผลผลิตด้านการประมงข้ามจังหวัด ภายใต้สถานการณ์ การระบาดข.. (1,006) การยื่นขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์รอบปี 2561 -2562.. (972) กรมประมง  เปิดให้ขอสินเชื่อ"โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง".. (925) อบรมการแปรรูป สมาชิกแปลงใหญ่ ๖๑.. (915) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่จังหวัดชลบุรี.. (900) กุ้งก้ามแดง.. (853) ร่วมพิธีการวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐.. (839) การดำเนินการมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่ต้องการเลี้ยงให้กรมประมง.. (821) ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินการและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงาน และออกหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) เล่มสีเหลือง.. (820) สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีได้รับเกียรติบัติเป็นหน่วยงานที่ให้บริการในการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์.. (812) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ.. (791) โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง สำหรับเรือประมงพาณิชย์ และเรือพื้นบ้าน .. (783) ปล่อยกุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ.. (770) รับแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (729) ขอยกเลิกการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเทคนิคการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมสัตว์.. (651) เรื่องข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป้นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตาม   มาตรา 77 แห่งพระราชกำหนด.. (637)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000