ผู้ตรวจ ตรวจราชการ

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจ ตรวจราชการ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-03-29  |   ข่าววันที่: 2018-03-28 |  อ่าน: 201 ครั้ง
 

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้ตรวจราชการกรมประมง นายจุฬ สินชัยพานิช ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม

 มอบหลักการทำงานตามเป้าหมายโครงการสำคัญเร่งด่วนของกระทรวง (กระดาษ A4 ) และแนวทาง ต่อ เติม แต่ง ของที่ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กับหน่วยงานสังกัดกรมประมง   หน่วยงานที่เข้าร่วมได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี, ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี,  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 7 ชลบุรี (บางพระ), ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี, หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชลบุรี,  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงชลบุรี (PIPO) พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการประสานการทำงานของ FC  และการขับเคลื่อนกิจกรรมตาม พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • แจ้งประกอบการกิจการโรงงาน ตามกฎหมายประมง.. (763)  ตั้งศูนย์จดทะเบียนและออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook) จังหวัดชลบุรี.. (695) การยื่นขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์รอบปี 2561 -2562.. (613) ร่วมพิธีการวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐.. (557) อ่างคลองหลวง.. (534) อบรมการแปรรูป สมาชิกแปลงใหญ่ ๖๑.. (531) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่จังหวัดชลบุรี.. (526) กุ้งก้ามแดง.. (518) สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีได้รับเกียรติบัติเป็นหน่วยงานที่ให้บริการในการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์.. (484) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ.. (480) การดำเนินการมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่ต้องการเลี้ยงให้กรมประมง.. (476) ปล่อยกุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ.. (349) กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต.. (313) รับแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (302) กิจกรรมการบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงาน.. (301) ประชุมการตรวจติดตามงานภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (272) แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้นายจ้างยื่นคำขอบัญชีรายชื่อความต้องการการจ้างแรงงานต่างด้าว ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 256.. (268) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม .. (263) ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยืดไว้.. (250) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ๑๒ สิงหาคม.. (235)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000