โครงการเพิ่มผลผลิต?สัตว์?น้ำเศรษฐกิจ?

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี


โครงการเพิ่มผลผลิต?สัตว์?น้ำเศรษฐกิจ? วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายปริญญ์ วิรุณราช นักวิชาการประมงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี ลงพื้นที่คัดเลือก?พื้นที่?แหล่งน้ำและประชุมกรรมการ?หมู่บ้านเพื่อเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลผลิต?สัตว์?น้ำเศรษฐกิจ? ณ? อ่าง?เก็บ?น้ำ?ซอย?ชาลี? ตำบลพลวงทอง? อำเภอบ่อทอง?  จังหวัด?ชลบุรี? และตรวจเยี่ยมเกษตรกร?ที่เข้าร่วมโครงการเกษตร?ทฤษฎี?ใหม่? ปี? 66? ในพื้นที่อำเภอ?บ่อทอง?จำนวน? 2? ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ fisherman shop@chonburi  ในงานกลุ่มเวทีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง ...  299   กรมประมงขอแจ้งการขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง ...  282  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด  จังหวัดชลบุรี ...  224  ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...  214  โครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...  193  แจ้งเกษตรกร ชาวประมง และผู้ประกอบธุรกิจ "เรื่อง การแอบอ้างเพื่อรับการสนับสนุนการ...  142  ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี   132  ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปร...  131  รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและสิ่งที่เกี่ยวข้อง   125  ปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   116


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000    fpo-chonburi@dof.in.th   038398049   038398050   แฟนเพจ