โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2566

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี


โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2566 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายณัฐพงค์ วรรพัฒน์ ประมงจังหวัดชลบุรีมอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ประมงอำเภอพานทอง และประมงอำเภอพนัสนิคมตรวจเยี่ยมและสำรวจแหล่งน้ำของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอพานทองจำนวน 2 ราย และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม จำนวน 5 ราย ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2566 เพื่อเตรียมการถ่ายทอดความรู้และมอบพันธุ์ปลาต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ fisherman shop@chonburi  ในงานกลุ่มเวทีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง ...  299   กรมประมงขอแจ้งการขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง ...  282  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด  จังหวัดชลบุรี ...  224  ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...  215  โครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...  193  แจ้งเกษตรกร ชาวประมง และผู้ประกอบธุรกิจ "เรื่อง การแอบอ้างเพื่อรับการสนับสนุนการ...  143  ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี   133  ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปร...  131  รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและสิ่งที่เกี่ยวข้อง   125  ประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ครั้งที่ 1/2566   118


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000    fpo-chonburi@dof.in.th   038398049   038398050   แฟนเพจ