ร่วมฟังสัมมนาวิชาการ ฟาร์มสองน้ำ ครั้งที่2 / 2565 หัวข้อเรื่อง การผลิตลูกกุ้งปลอดเชื้อ EHP

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี


ร่วมฟังสัมมนาวิชาการ ฟาร์มสองน้ำ ครั้งที่2 / 2565 หัวข้อเรื่อง การผลิตลูกกุ้งปลอดเชื้อ EHP วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565
นายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์ ประมงจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายกตัญญู ทองภู่ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการ ฟาร์มสองน้ำ ครั้งที่2 / 2565 หัวข้อเรื่อง การผลิตลูกกุ้งปลอดเชื้อ EHP โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ คิดประเสริฐ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผลการเลี้ยงกุ้งบ่อดินระบบบำบัดธรรมชาติ โดย ดร.เพ็ญพิชา สท้านวัตร เจ้าหน้าที่BIOTEC โปรแกรมตรวจวัดแพลงก์ตอนทางอ้อมด้วย IOT โดยคุณถนัด เหลืองนฤทัย เจ้าหน้าที่NECTEC การพัฒนาบ่อเลี้ยงกุ้งไร้ดินที่เน้นไนตริฟิเคชัน โดย ดร. สรวิศ เผ่าทองศุข เจ้าหน้าที่BIOTEC การศึกษาไมโครไบโอมในบ่อเลี้ยงกุ้งไร้ดิน โดย ดร. เสจ ไชยเพ็ชร เจ้าหน้าที่ BIOTEC พร้อมการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา การเพาะเลี้ยงกุ้งจากเกษตรกร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โครงการเกษตรผสมผสานมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ fisherman shop@chonburi  ในงานกลุ่มเวทีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง ...  298   กรมประมงขอแจ้งการขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง ...  279  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด  จังหวัดชลบุรี ...  223  ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...  212  โครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...  192  แจ้งเกษตรกร ชาวประมง และผู้ประกอบธุรกิจ "เรื่อง การแอบอ้างเพื่อรับการสนับสนุนการ...  142  ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปร...  130  รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและสิ่งที่เกี่ยวข้อง   124  ปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   115  ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาว) จังหวัดชลบุ...  104


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000    fpo-chonburi@dof.in.th   038398049   038398050   แฟนเพจ