จัดประชุมคณะทำงานการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบ Google Meet ณ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี


จัดประชุมคณะทำงานการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบ Google Meet ณ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี โดยนายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์ ประมงจังหวัดชลบุรี จัดประชุมคณะทำงานการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบ Google Meet ณ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี เวลา 14.00 น. โดยเรื่องเพื่อทราบได้เสนอข้อมูลผลผลิตกุ้งทะเลผ่านระบบการซื้อสัตว์น้ำ(APD) จากแผน 300 ตัน ปัจจุบันจังหวัดชลบุรีดำเนินการได้ 303 ตัน ในส่วนการกระจายพันธุ์กุ้งคุณภาพในปีงบประมาณ 2566 กรมประมงจะมีการกระจายสายพันธุ์กุ้ง 3 สายพันธุ์ คือสายพันธุ์สิชล 1 สายพันธุ์ทนทานต่อโรค และสายพันธุ์โตเร็ว โดยกระจายสายพันธุ์ผ่านหน่วยงานกรมประมง และฟาร์มเอกชน การรายงานสถานการณ์การการตรวจสอบโรคในพื้นที่ของเดือนตุลาคม ในส่วนโรงอนุบาลทั้งหมด 23 ตัวอย่าง ไม่พบโรค และคณะทำงาน ฯ ได้ชี้แจงแนวทางการส่งตัวอย่างตรวจโรค ผ่านการwalk in ในกลุ่มเกษตรกรบ่อดิน เพื่อให้ทราบสถานการณ์โรคในพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอกรมประมงต่อไป และสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีได้มีโครงการ Fisher Man Market @ Chonburi โดยให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดชลบุรี มาจำหน่ายสินค้า ณ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ผ่านการสั่งจองสินค้าแบบพรีออเดอร์ เป้าหมายเบื้องต้น เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยเกษตรกรในการช่วยกระจายสินค้า โดยจะเริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายน 2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ fisherman shop@chonburi  ในงานกลุ่มเวทีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง ...  303   กรมประมงขอแจ้งการขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง ...  290  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด  จังหวัดชลบุรี ...  228  ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...  217  ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี   208  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2565/66   199  โครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...  193  แจ้งเกษตรกร ชาวประมง และผู้ประกอบธุรกิจ "เรื่อง การแอบอ้างเพื่อรับการสนับสนุนการ...  146  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสม...  144  ประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ครั้งที่ 1/2566   135


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000    fpo-chonburi@dof.in.th   038398049   038398050   แฟนเพจ