เข้ากลุ่มแปลงหอยแมลงภู่ ม.6 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง เพื่อชี้แจงระเบียบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร(หอยแมลงภู่ตาย เนื่องจากน้ำทะเลมีค่าความเค็มต่ำ)

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี


เข้ากลุ่มแปลงหอยแมลงภู่ ม.6 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง เพื่อชี้แจงระเบียบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร(หอยแมลงภู่ตาย เนื่องจากน้ำทะเลมีค่าความเค็มต่ำ) 22 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์ ประมงจังหวัดชลบุรี มอบนางอภิญญา เรณูนวล หกพส.ร่วมกับนายสายันห์  จันทร์ช่วยปอ.เมือง เข้ากลุ่มแปลงหอยแมลงภู่ ม.6 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง เพื่อชี้แจงระเบียบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร(หอยแมลงภู่ตาย เนื่องจากน้ำทะเลมีค่าความเค็มต่ำ)เกิดเหตุเมื่อวันที่19ตค.65 ร่วมกับนายกอบต.คลองตำหรุ นายสมิต ธารา เเละนายภูดิศ ตันประยูร ผญ. ม.6 เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินงานเกษตรกรมีความเข้าใจในระเบียบฯต่างๆที่ได้ชี้แจง พร้อมกันนี้ในส่วนของ อบต.ได้ชี้แจงว่าขอศึกษาด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยขอให้กลุ่มเกษตรกรได้ส่งรายชื่อและข้อมูลให้ปอ.เพื่อส่งเรื่องต่อให้กับอบต. ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ fisherman shop@chonburi  ในงานกลุ่มเวทีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง ...  307   กรมประมงขอแจ้งการขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง ...  291  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด  จังหวัดชลบุรี ...  233  ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...  219  ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี   210  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2565/66   205  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสม...  200  โครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...  197  แจ้งเกษตรกร ชาวประมง และผู้ประกอบธุรกิจ "เรื่อง การแอบอ้างเพื่อรับการสนับสนุนการ...  151  ประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ครั้งที่ 1/2566   137


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000    fpo-chonburi@dof.in.th   038398049   038398050   แฟนเพจ