ปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี


ปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs #สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี มีข่าวมาประชาสัมพัธ์

เรื่อง ปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 ซึ่งได้กำหนดห้ามเพาะเลี้ยงปลาที่มีการดัดแปลงหรือตัดแต่งพันธุกรรม GMO LMO และกรมประมงได้ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกร และผู้ประกอบการถึงการเพาะเลี้ยง และการจำหน่ายปลาสวยงามที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs ในตลาดปลาสวยงามและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตราการกีดกัน ทางการค้าในรูปแบบต่างๆ จากนานาชาติ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย ต่ออุสาหกรรมปลาสวยงามของไทย อีกทั้งผู้เพาะเลี้ยงจะมีความผิดทางกฏหมาย ดั้งนั้นท่านใดมีไว้ครอบครอง ขอให้ส่งคืน กรมประมงได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด หรือสำนักงานประมงจังหวัด ทุกแห่ง ในจังหวัดนั้นๆ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ fisherman shop@chonburi  ในงานกลุ่มเวทีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง ...  298   กรมประมงขอแจ้งการขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง ...  279  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด  จังหวัดชลบุรี ...  220  ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...  212  โครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...  192  แจ้งเกษตรกร ชาวประมง และผู้ประกอบธุรกิจ "เรื่อง การแอบอ้างเพื่อรับการสนับสนุนการ...  142  ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปร...  130  รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและสิ่งที่เกี่ยวข้อง   124  ปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   115  ประชาสัมพันธ์ โครงการดีดี จากกรมประมงเพื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล โครงการลดต้นท...  104


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000    fpo-chonburi@dof.in.th   038398049   038398050   แฟนเพจ