อย่าซื้อ! "เครื่องมือน็อคปลา"

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี


อย่าซื้อ! "เครื่องมือน็อคปลา" สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าออนไลน์ ชนิด "เครื่องมือน็อคปลา" ที่ใช้กระแสไฟฟ้าในการจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ ซึ่งเป็นการจับสัตว์น้ำโดยผิดกฎหมาย และทำลายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างร้ายแรง และมีโทษทางอาญา ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

ข้อกฎหมาย

มาตรา 60 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำในกรณีที่ทางราชการมีความจำเป็นต้องใช้วัตถุในที่จับสัตว์น้ำ ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง และได้ดำเนินการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น้ำเกิดสมคารแล้ว

ความในวรรคหนึ่่งมิให้ใช้บังคับแก่การใช้วัตถุระเบิดเพื่อประโยชน์ของทางราชการทหาร

มาตรา 141 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 60 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด   515   ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ บุคลากร (กองบริ...  484  ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด   446  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ประ...  376  การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2565 - 2566   361  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32    337  สถิติหน่วยธุรกิจการประมง พ.ศ. 2563   310  ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์...  275  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำหรับสืบค้นหมายเลขไมโครชิปปลาตะพัด   269  การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรรีพิเศษ ประจำปี 2565   262


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000    fpo-chonburi@dof.in.th   038398049   038398050   แฟนเพจ