กุ้งก้ามแดง

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

กุ้งก้ามแดง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-12-22  |   ข่าววันที่: 2017-12-22 |  อ่าน: 578 ครั้ง
 

เรียน เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครฟิช

        เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครฟิช ท่านใดที่ได้แจ้งขึ้นทะเบียน ครอบครอง ไว้ ถ้าท่านมิได้ดำเนินการเพาะเลี้ยงแล้ว กรุณามาแจ้งยกเลิก ที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี หรือสำนักงานประมงอำเภอ ในพื้นที่

   


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • แจ้งประกอบการกิจการโรงงาน ตามกฎหมายประมง.. (848)  ตั้งศูนย์จดทะเบียนและออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook) จังหวัดชลบุรี.. (797) การยื่นขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์รอบปี 2561 -2562.. (686) อ่างคลองหลวง.. (658) ร่วมพิธีการวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐.. (633) อบรมการแปรรูป สมาชิกแปลงใหญ่ ๖๑.. (603) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่จังหวัดชลบุรี.. (600) กุ้งก้ามแดง.. (578) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ.. (549) การดำเนินการมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่ต้องการเลี้ยงให้กรมประมง.. (547) สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีได้รับเกียรติบัติเป็นหน่วยงานที่ให้บริการในการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์.. (540) แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้นายจ้างยื่นคำขอบัญชีรายชื่อความต้องการการจ้างแรงงานต่างด้าว ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 256.. (520) ปล่อยกุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ.. (452) แบนเนอร์.. (400) รับแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (393) กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต.. (356) กิจกรรมการบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงาน.. (339) ประชุมการตรวจติดตามงานภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (333) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม .. (313) ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยืดไว้.. (312)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000