พ.ร.บ.ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง พ.ศ. 2560 (15 ก.ย. 2560) สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร


แบบคำขอต่ออายุเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1-5 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


แบบแจ้งข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ำรายปี ทบ.1-6 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเพาะเลี้ยง ทบ.1-7 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


แบบคำขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1-8 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการประมง ทบ.2-1 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!