พ.ร.บ.ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง พ.ศ. 2560 (15 ก.ย. 2560) สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร


แบบคำขอต่ออายุผู้ประกอบการประมง ทบ.2-2 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!