สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด่านตรวจประมงตราด


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 


ผมการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานการนำเข้าสัตว์น้ำ และ จำนวนเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่า ประจำเดือน ก...  85   ประชาสัมพันธ์สาธารณรัฐเกาหลีเชิญเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม 2022 Invitational Traini...  75  แจ้งปิดบริการระบบเชื่องโยงคำขอกลางระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านระบบอินเตอร...  45  ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2565   35  ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 25 กันยายน 2565   32  ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 10 มกราคม 2566   32  ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565   30  ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2565   30  ในวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ สำนักงานด่านตรวจประมงตราด ให้การต้อนรับ นายธนาวุฒิ กุ...  29  ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2565   28