นายณพลพัทธ์ รัชกุลวงษ์เจริญ

หัวหน้าด่านตรวจประมงตราด
    


นางสาวจิตราพร บำเรอรวย

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติการ)
    
นายณัฐพงษ์ หุ่นงาม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวขวัญรวี ธนาคุณ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวบรรจง สิมสา

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางวัชรี บุญมี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุภาวดี มัชยามาศ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวธัญชนก มาระสะ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวศรีวริยา มิ่งศิริ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวนุจรี โลหะทัด

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายจิรยุทธ์ กิมศรี

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(พนักงานราชการ)
    
นายชาตรี บุญตูบ

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสนธิ กันสิทธิ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นางสาวสิริณา ชำนาญชล

นักวิชาการประมง
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นายอนุพงษ์ วิวัฒน์รัตนกุล

นักวิชาการประมง
(หนักงานจ้างเหมา)
    


นายวัชรพล ใจหมั่น

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นายวสันต์ วรรณโกฐ

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นายอัครพนธ์ มะลิลาลัย

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ
(พนักงานจ้างเหมา)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงตราด

 1. ส่วนงานควบคุมการนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ                  สถานที่ตั้งและที่อยู่ : ศูนย์รวมราชการชายแดนบ้านหาดเล็ก ชั้น3 หมู่ 4 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัตราด 23110              โทรศัพท์/โทรสาร : (039)588136              E-MAIL : trad_fish@yahoo.co.th   2. ส่วนงานควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตราด และ ส่วนงานอำนวยการ             สถานที่ตั้งและที่อยู่ : 34 หมู่ 8 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000             โทรศัพท์/โทรสาร : (039)521533 , 096-138-0520             E-MAIL : TRAT Fishery Inspection@fisheries.go.th   3. ส่วนงานควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกคลองใหญ่             สถานที่ตั้งและที่อยู่ : ท่าเทียบเรือกัลปังหา เลขที่ 86 ถนนเทศบาล 1 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110             โทรศัพท์/โทรสาร : (039)510296             E-MAIL : pipoklongyai@gmail.com    trad_fish@yahoo.co.th   (039)588136 , (039)521533 , (039)510296   (039)588136 , (039)521533 , (039)510296   แฟนเพจ