สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด่านตรวจประมงตราด


สรุปผลการนำเดินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 


สรุปผลการนำเดินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานการนำเข้า - ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และ จำนวน...  131   รายงานการนำเข้าสัตว์น้ำ และ จำนวนเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่า ประจำเดือน ก...  59  ประชาสัมพันธ์สาธารณรัฐเกาหลีเชิญเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม 2022 Invitational Traini...  47  วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ด่านตรวจประมงตราด ตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้...  42  ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 11 กรกฏาคม 2565   38  ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2565   36  แจ้งปิดบริการระบบเชื่องโยงคำขอกลางระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านระบบอินเตอร...  36  ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 2 กรกฏาคม 2565   33  ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 3 กรกฏาคม 2565   33  ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 4 กรกฏาคม 2565   33