สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด่านตรวจประมงตราด


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2565 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!