การแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)


ฟอร์มแบบรับรองตนเอง (การแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ) 


ฟอร์มการออกคำขอใบแจ้ง


ขั้นตอนการปฏิบัติตามประกาศฯเรื่องการส่งออก


การปฏิบัติตามประกาศฯเรื่องการส่งออก


ตัวอย่างใบแจ้งดำเนินการส่งออก


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)