สถิติการนำเข้า-ส่งออก ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)


สถิติการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ ปี พ.ศ.2564 


สถิติการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ ปี พ.ศ.2563 


สถิติการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ ปี พ.ศ.2562 


สถิติการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ ปี พ.ศ.2559 


สถิติการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ ปี พ.ศ.2558 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)