ข่าวประชาสัมพันธ์ 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10/2562..

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35847

  ผู้ชม: 36 ครั้ง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9/2562..

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35845

  ผู้ชม: 34 ครั้ง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8/2562..

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35843

  ผู้ชม: 35 ครั้ง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7/2562..

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35840

  ผู้ชม: 34 ครั้ง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6/2562..

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35839

  ผู้ชม: 37 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

 42  หมู่ 10 ตำบลละหาน  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130