ข่าวประชาสัมพันธ์ 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 15/2562..

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35855

  ผู้ชม: 52 ครั้ง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14/2562..

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35853

  ผู้ชม: 55 ครั้ง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13/2562..

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35851

  ผู้ชม: 53 ครั้ง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12/2562..

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35850

  ผู้ชม: 51 ครั้ง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11/2562..

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35848

  ผู้ชม: 58 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

 42  หมู่ 10 ตำบลละหาน  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130